Podporujeme

Dlhodobo a systematicky podporujeme verejnoprospešné aktivity v našom regióne a starostlivosť o starých ľudí.