HSH Group s.r.o. je spoločnosť zameriavajúca sa na realizáciu podnikateľských projektov v rôznych oblastiach. Sme tím progresívne zmýšľajúcich ľudí pôsobiacich na trhu od roku 2005. Za toto obdobie sa nám podarilo úspešne realizovať niekoľko zaujímavých projektov. Vytvárame synergie medzi realizovanými projektmi za účelom zvýšenia ich efektivity. Pri úspešnej realizácii využívame vedomosti a skúsenosti našich odborníkov.

Spolupracujeme s akademickými a vedeckými inštitúciami pri ich realizácii. Ctíme si prostredie, v ktorom podnikáme a žijeme. Podporujeme charitatívne a neziskové projekty a snažíme sa, aby bola táto spoločenská zodpovednosť viditeľná vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia. Svoje úsilie zameriavame predovšetkým na oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.