Energetika

Realizujeme inštalácie energetických zariadení, energetické merania, vlastný výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Venujeme sa prevádzke a testovaniu ostrovných energetických systémov rôznych druhov. V rámci tohto výskumu navrhujeme vlastné produktové rady zariadení pre nepretržitú prevádzku. Unikátnym je vývoj v oblasti vodíkových technológií, najmä technológií vodíkových čerpacích staníc.

Riadime, koordinujeme a podporujeme Technologický Inštitút Obnoviteľných Zdrojov Energie v ktorom združujeme špecialistov z rôznych oblastí energetiky.