Marketing

Dynamicky vyvíjajúci sa trh prináša neustále nové trendy v oblastiach komunikácie so zákazníkmi a núti firmy flexibilne reagovať na ich požiadavky a očakávania. V rámci marketingu máme dlhoročné skúsenosti so zastrešením celého súboru marketingových činností – nie iba samotnej produkcie.

Disponujeme praktickými skúsenosťami a najmä výsledkami – spokojnými zákazníkmi v oblastiach:

  • Tvorby marketingových plánov
  • Plánovania a nákupu médií
  • Kreatívneho spracovania marketingových posolstiev
  • Realizácie adresných a neadresných prieskumov
  • Návrhu a realizácie eventov