Personalistika

Personalistika už dávno nie je skupinové vzdelávanie typu všetko pre všetkých. Rýchle rozhodnutia v personálnej oblasti formou pokus-omyl sa pre vás stanú minulosťou. Ponúkame skúsenosti a nadštandardný servis pre manažérov pri práci s ľudskými zdrojmi. Pre správne rozhodnutia v oblasti ľudských zdrojov je nutné poznať individuálne schopnosti každého jedného zamestnanca/manažéra/uchádzača o zamestnanie/… Presné a najmä kontinuálne merania schopností zamestnancov, správna stratégia jeho osobného a odborného rozvoja, ako aj predikcia ďalšieho vývoja – to všetko dnes zahŕňa moderná personalistika.

Radi by ste konečne zažili moderný a trendový spôsob práce s ľudskými zdrojmi? Oblasť týchto aktivít zastrešuje spoločnosť ACG consulting s.r.o.