Podporujeme

Aktivity ľudí a organizácií, ktorých životným poslaním je pomôcť a podporiť iných. Podporujeme tiež športové a kultúrne aktivity.

Homo Homini, n.o.

auto1Nezisková organizácia Homo Homini, ktorú naša spoločnosť dlhodobo podporuje, zabezpečuje v rámci Košického kraja prepravnú a opatrovateľskú službu. Služba je sociálnou výpomocou – ako sociálny taxík za účelom prepravy k návšteve úradov verejnej správy, dopravy k vlakom, autobusom a lietadlám, návštevy príbuzných, chorých, návštevy kultúrnych, športových a iných podujatí, ako aj splnenia ďalších požiadaviek občanov a zároveň zdravotnou dopravou pre odvoz k lekárovi.