HSH Group s.r.o. je spoločnosť zameriavajúca sa na realizáciu podnikateľských projektov v rôznych oblastiach. Sme tím progresívne zmýšľajúcich ľudí pôsobiacich na trhu od roku 2005. Za toto obdobie sa nám podarilo úspešne realizovať niekoľko zaujímavých projektov. Vytvárame synergie medzi realizovanými projektmi za účelom zvýšenia ich efektivity. Pri úspešnej realizácii využívame vedomosti a skúsenosti našich odborníkov. Snažíme sa byť vizionármi a hľadať často príležitosť v netradičných oblastiach, ktoré považujeme za vysoko perspektívne. Investujeme do vlastných vývojových a výskumných projektov s cieľom ich komercionalizácie. Spolupracujeme s akademickými a vedeckými inštitúciami pri ich realizácii. Ctíme si prostredie, v ktorom podnikáme a žijeme. Podporujeme charitatívne a neziskové projekty a snažíme sa, aby bola táto spoločenská zodpovednosť viditeľná vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia. Svoje úsilie zameriavame predovšetkým na oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

img12

Energetika

Energetika

View Portfolio
img12

Automotive

Automotive

View Portfolio
img12

Personalistika

Personalistika

View Portfolio
img12

Softvér

Softvér

AHoj softvér

View Portfolio
img12

Marketing

img12

Agrosektor

Agrosektor

View Portfolio
img12

Stavebníctvo

Stavebníctvo

Ponúkame zaujímavé pracovné príležitosti pre študentov a absolventov vysokých škôl, predovšetkým zameraných na informačné technológie.

View Portfolio
img12

Rally team

Rally team

ahoj

View Portfolio
img12

Podporujeme

Podporujeme

View Portfolio