Fotovoltika

Našou silnou stránkou sú takmer 20 ročné skúsenosti s obnoviteľnými zdrojmi – spracovali sme niekoľko odborných štúdií, ktoré slúžili pri strategických rozhodnutiach manažmentu spoločností (fotovoltika, vietor, vodik, dekarbonizácia, EIA, …). Mnohé štúdie sme následne realizovali na kľúč.

Keďže pri výstavbe zdroja elektrickej energie je dôležité dimenzovať z pohľadu aktuálnej resp. plánovanej spotreby, všetky investičné zámery pre realizáciu fotovoltiky starostlivo zanalyzujeme a zákaznikovi pripravíme niekoľko variantných riešení postavených na tvrdých dátach.