Vodík

Zrealizovali sme PRVÚ slovenskú OFF-GRID inštaláciu zameranú na výrobu, uskladnenie v metalhydridových zásobníkoch a spätnou premenou ZELENÉHO VODÍKA na elektrickú energiu.
V rámci projektu VUKONZE sme v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach zrealizovali pilotný projekt výroby-uskladnenia-premeny na elektrickú energiu – ZELENÉHO VODÍKA.

Sme významných technologickým partnerom Hydrogen Valley Košice. Zdieľame naše znalosti a know-how s ohľadom na strategicky veľký potenciál tohto nášho vodíkového údolia.